Filtris, Osojnikova cesta 21, 2250 Ptuj

PROSTORSKA FILTRACIJA

 

Nudimo učinkovite in finančno vzdržne izvedbe za prostorsko filtracijo in zagotavljamo dobavo visokokakovostnih filtrov za prezračevanje prostorov različnih zahtevnosti in izvedb (delovne hale, laboratoriji, bolnišnice, poslovni in trgovski objekti, ordinacije,…).

Kakovost zraka v proizvodnji in ustanovah je neposredno in bistveno povezana s kakovostjo proizvodov in storitev, nenazadnje pa tudi močno vpliva na življenjsko dobo strojev in aparatur, ki jih uporabljate v procesih. Čist zrak in čisto delovno okolje kažeta na odličnost in standarde poslovanja, ki jih naše stranke vgrajujejo v svoje produkte. 

Naš dobavitelj opreme je svetovno priznani proizvajalec filtrirnih naprav: