Filtris, Osojnikova cesta 21, 2250 Ptuj
Portfolio
Portfolio

Dobrodošli!

Zrak je vir življenja. Naš slogan in naše poslanstvo je čist zrak. Rešitve, ki vam jih zagotavljamo skupaj z našimi dolgoletnimi odličnimi partnerji, so uporabne v različnih industrijah, ustanovah, podjetjih in v domačem okolju – povsod tam, kjer je kakovost zraka pomembna vrednota in izziv.

Želimo biti del vaših rešitev, ki prispevajo h kakovosti dela, k dvigu kakovosti vaših proizvodov in izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev nasploh. Želimo biti del vaše zgodbe o rasti in zadovoljstvu.

Damjan Prapotnik, direktor in ustanovitelj podjetja

Podjetje FILTRIS, filtrirni sistemi d.o.o. se ukvarja z rešitvami, ko gre za kakovost zraka v najrazličnejših okoljih. Smo specialisti za sisteme industrijskega odpraševanja (odsesovanje in filtracija prahu, dima, oljne megle pri proizvodnih procesih), ponujamo izvedbe za prostorsko filtracijo in zagotavljamo prodajo visokokakovostnih filtrov za prezračevanje prostorov različnih zahtevnosti (delovne hale, laboratoriji, bolnišnice, poslovni in trgovski objekti, ordinacije,…).

Naša prednost je, da nudimo celovito tehnično svetovanje, saj imamo dolgoletne izkušnje pri izdelavi projektov na ključ. To pomeni, da gremo s stranko – klientom z roko v roki od njenega problema, zahtev in možnosti, do primerne rešitve, ki bo kakovostno in tudi finančno vzdržna, ki bo dolgoročno prinašala koristi, napredek in bo trajnostno naravnana.

Naša naloga je večplastna  – od izdelave projekta, ki zajema izbor primernega filtrirnega sistema, do izvedbe odsesovalnih cevovodov, dobavo in montažo vseh potrebnih sklopov, do zagona, nastavitev in meritev pa seveda do servisiranje sistema, ki je tudi ključ do učinkovitosti ponujenih rešitev.

Filtracija zraka in s tem kakovost zraka je ključen faktor varnosti in dobrega počutja ljudi v delovnem in bivalnem okolju. V veliki meri vpliva na zdravje, zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih in s tem na pripadnost in dobro delovno klimo v podjetju.

Zavedamo se, da je kakovost zraka v proizvodnjah neposredno in bistveno povezana s kakovostjo proizvodov, nenazadnje pa tudi močno vpliva na življenjsko dobo strojev in aparatur, ki jih uporabljate v procesih. Čist zrak in čisto delovno okolje kažeta na odličnost in standarde poslovanja, ki jih naše stranke vgrajujejo v svoje produkte. 

Varujmo okolje in varujmo življenje. Z nami ste na čisti strani, z nami ste zavezani k trajnostnim rešitvam.

O podjetju