Filtris, Osojnikova cesta 21, 2250 Ptuj

INDUSTRIJSKO ODPRAŠEVANJE

 

Podjetje FILTRIS, filtrirni sistemi d.o.o. se ukvarja z rešitvami, ko gre za kakovost zraka v najrazličnejših okoljih. Smo specialisti za sisteme industrijskega odpraševanja (odsesovanje in filtracija prahu, dima, oljne megle v proizvodnih procesih).

Filtracija zraka in s tem kakovost zraka je ključen faktor varnosti in dobrega počutja ljudi v delovnem in bivalnem okolju. V veliki meri vpliva na zdravje, zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih in s tem na pripadnost in dobro delovno klimo v podjetju.

Naši dobavitelji opreme so svetovno priznani proizvajalci filtrirnih naprav: